Tekst: anarasovich Koliko ste samo puta čule i pročitale da je trenutak prvog podoja rezervisan za prve minute